işvəkar

işvəkar
ə.f. işvəli, nazlı, qəmzəli

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • işvəkar — sif. <ər. işvə və fars. . . . kar> Öz qəmzəli baxışları ilə kişiləri məftun edən; işvəli, qəmzəli. <Zeynəb xanım> Alış bəyi görüncə qaşlarını qaldırdı, fitnəli gözlərini süzdü və işvəkar bir səslə qulluqçuya dedi: – Ovçuluq gözəl… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • işvəbaz — sif. <ər. işvə və fars. . . . baz> İşvə edən, işvəkar, nazlı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • işvəgər — ə. və f. bax: işvəkar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şivəkar — bax işvəkar. Hər əhli hüsn kim, mən bədbəxtə yar olur; Bilməm, nə rəmzdir ki, dönüb şivəkar olur. S. Ə. Ş.. Günəş İşıqlı dağının dalından şivəkar qızlar kimi gülümsəyir və yavaş yavaş kölgələri udurdu. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəmzəkar — ə. və f. qəmzəli, nazlı, qəmzəli, işvəli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şivəkar — f. işvəli, nazlı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • yosma — sif. şair. Zərif, incə, işvəli, işvəkar, nazənin. İpəklər içində xumarlandıqca; Yosma gözəllərə dastanlar deyin. S. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ədalı — sif. 1. Ədası olan, ədabaz. Ədalı adam. // Əda ilə dolu, sadəlikdən, adilikdən məhrum. Ədalı hərəkət. // Mütəkəbbir. Sarayda hökm edir ədalı bir xan; Qan, qarğış tökülür qaşqabağından. S. V.. 2. İşvəli, işvəkar, nazlı. Ədalı qız. Ədalı baxış.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ilahə — is. <ər.> Antik mifologiyada və bəzi dinlərdə; qadın cinsli allah. Qədim Yunanıstanda şüəra sinfi bir qissə və hekayət yazmaq istədikləri əsnada «Muza» adlı teatr ilahəsinə rücu edib ondan kömək və mədəd dilərdilər. F. K.. <Qızlar:>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nazənin — sif. <fars.> şair. Nazlı, işvəkar, cilvəli; incə və gözəl. Sorma, heç sorma, nazənin Xavər; Məni məhv etdi iztirabü kədər. H. C.. <Gəray:> Günəş öz aləmində seyr edəli; Görməmiş böylə nazənin gözəli. A. Ş.. Doğrusu, belə bir nazənin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”